Η Διοίκηση της Union Coach Services υπηρετώντας το όραμα της εταιρείας και θέλοντας να διατηρήσει και να βελτιώσει το πλαίσιο συνεργασιών, υφισταμένων και νέων, έχει υλοποιήσει ενδεικτικά μόνο για το έτος 2019 μία συνολική καθαρή αξία επένδυσης στο ποσό των έξι (6) εκατομμυρίων ευρώ. Αντικαταστάθηκαν συνολικά τριάντα ένα (31) λεωφορεία με νέας γενιάς που καλύπτουν τις προδιαγραφές Euro VI, αναβαθμίστηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός και εκσυγχρονίσθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων είναι κάτω των 5 ετών σε ποσοστό 77%  και 10-ετίας σε ποσοστό 23% .

Παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή του στόλου και του εξοπλισμού, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό της εταιρίας στις νέες τεχνολογίες που ενσωματώθηκαν. Το τεχνικό προσωπικό ενημερώθηκε επι της κατασκευής των νέων λεωφορείων από την εταιρία MAN Truck & Bus στην Άγκυρα, όπως επίσης και από την Papadakis Bros στην Ελευσίνα, τον αποκλειστικό διανομέα για καινούργια λεωφορεία MAN και Neoplan, καθώς επίσης και συνεργάτη της Mercendes Benz σε Sprinter minibuses.